Kørekort kat. B

 

Prisliste

Listepris:

Teori                                                      2100,-

Manøvrebane                                       2500,-

Køreteknik                                            2500,-

Køretimer 60 minutter                          650,- 

Køreprøve i Vordingborg incl.

1 køretime                                              2500,-

Faste priser køreskolen uvedkommende:

Prøvegebyr                                              1000,- 

Lægeerklæring hos Stevns lægerne             625,- 

Pasfoto                                                    100,-

Førstehjælp ca                                         625,-

Hvis du har traktorkørekort/knallertkørekort kan du spare førstehjælpen eller hvis du har et bevis der er under 1 år gammelt skal du heller ikke tage det igen.

Ophør af forløb

I tilfælde af at forløbet afbrydes tilbagebetales halvdelen af indbetalt beløb fratrukket forbrug i følge prisliste, medmindre særlige omstændigheder gør at anden aftale indgås.

 

Jens Køreskole

Byenden 20 A, Sigerslev

4660 Store Heddinge

Tlf 23 29 46 19

Mail: jeoha@live.dk