Kørekort kat. B

Vi er en lokal køreskole gennem 25 år.

Vi kører med mindre hold og med holdstart ca hver 6 uge så der er tid og plads til at eleven er i centrum.

Ingen stress ingen pres men rolig og tålmodig undervisning.

Forventet tidsforløb når alt går planmæssigt så vidt det for tiden kan lade sig gøre og efter kørelærerens planlægning ca 5 måneder fra start til du står med kørekortet i hånden dvs hvis du kan køre når der er tid.

Hvis det ønskes at der tages hensyn til minimering af fravær kan det også lade sig gøre men så vil forløbet også blive længere.

Du bliver ikke sendt til prøve før du er klar så tiden kan variere.

En kørelærer til teori og kørsel så samme kørelærer følger eleven  ligsom eleven så vidt muligt følger det hold man har tilmeldt sig gennem hele forløbet.

Fleksibel undervisning hvor der så vidt muligt tages hensyn til den enkelte elev og fravær fra skole eller arbejde begrænses til et absolut minimum hvilket så også kan indebære at tidsforløbet bliver forlænget.

Busrute 253 går næsten lige til døren.

Teori foregår i Sigerslev med mulighed for at blive hentet i Store Heddinge og med kørsel på Stevns fra Store Heddinge til Køge, Ringsted og Vordingborg og med køreprøve i Vordingborg.

Jens Køreskole

Byenden 20 A, Sigerslev

4660 Store Heddinge

Tlf 23 29 46 19

Mail: jeoha@live.dk

 

www.facebook.com/stevnstrafikskole/